Museotorpan Historiikki

Salmenrannan tilan historialliset vaiheet Kakskerran Kotiseutuyhdistyksen kotiseutumuseoksi

Salmenrannan tila, missä museorakennuksemme sijaitsee, oli vuotta aikaisemmin kaupan kautta siirtynyt mainitun kunnan omistukseen. Tila sijaitsee Satavan saaressa Höyttisten salmen rannalla ja on pinta-alaltaan puolitoista hehtaaria. Huhtikuussa vuonna 1967 kunta lahjoitti kotiseutuyhdistyksellemme tämän luonnonkauniin tilan siinä olevine rakennuksineen. Tilan vanha päärakennus ja lähiympäristö on sittemmin kunnostettu yhdistyksen jäsenten toimesta pääasiallisesti talkootyönä. Kotiseutumuseomme toiminta on tässä yli 200 vuotta vanhassa rakennuksessa varsinaisesti aloitettu vasta vuonna 1984.

Salmenrannan tila on vuonna 1925 erotettu erilliseksi tilaksi Salmelan vanhasta talosta. Tilan omisti alkujaan yhteiskoulun opettaja Aino Alexandra Granbom, sittemmin sairaanhoitaja Sanelma Vilhelmiina Maria Granbom aina vuoteen 1943 saakka, jolloin tila siirtyi testamentin kautta kotiapulaiselle Helmi Vilhelmiina Lempinen. Hänen hallussaan tila oli kaksikymmentä vuotta, jonka jälkeen Kakskerran kunta vuonne 1963 osti tilan ja lahjoitti sen myöhemmin Kakskerran Kotiseutuyhdistykselle. Rakennusta oli edellä mainittujen omistajien aikana käytetty pääasiallisesti kesäasuntona. Tilan puutarha oli vanhojen tietojen mukaan kesäisin hyvin kaunis monine istutuksineen.

Salmelan tila, johon Salmenrannan tila aikoinaan kuului, tunnetaan jo 1500-luvun loppupuolelta, jolloin Satavan verokunnan kylien luku oli noussut neljääntoista, mukaan lukien Kaivoisten kylä. Vanhat asiakirjat kertovat, että Kaivoinen perustettiin vuonna 1557 Juhana Herttuan valtiusaikana Salmen ja Kreivilän tilojen maille. Turun tullikirjuri Henrik Raamin tiedetään olleen tämän suurtilan ensimmäinen omistaja. Tilasta tuli vuodesta 1590 ratsutila, jolle vuodelta 1656 oleva maakirja asetti kaksi ratsumiestä hevosineen. Ajan tavan mukaan tilasta käytettiin nimitystä rustholli. Salmela säilyi eräänä osana Kaivoisten yksinäistalosta yli 200 vuotta, monen omistajan aikana. Sama koskee myös kaikille hyvin tunnettua Marielundin tilaa, jonka vaiheita tarkoin kuvataan sen vuonna 1972 julkaistussa historiikissa.

Salmelan talon myöhemmistä vaiheista tiedetään, että koko silloinen tila käsittäen noin 29 hehtaaria rakennuksineen siirtyi kauppakirjalla turkulaisen liikemiehen Kaino Konstantin Granbomin omistukseen vuonna 1916 ja lohkottiin Kaivoisten yksinäistalosta elokuun 17. päivänä 1918. Kuten aikaisemmin on mainittu, suoritettiin lohkominen vuonna 1925 silloisen omistajan Aino Granbomin toimesta. Tila jaettiin siis kahteen osaan, jolloin syntyi Kakskerran kotiseutuyhdistyksen hallussa oleva Salmenrannan tila RN:o 118b, jonka nykyinen kiinteistötunnus on 853-438-0001-0163-E. Salmelan talo on sittemmin vaihtanut omistajaa muutaman kerran. Salmelan tilan päärakennus on purettu ja samalle paikalle on rakennettu vuonna 2018 täsmälleen samanlainen uusi rakennus. Talon nykyinen omistaja on nuorisotyön ohjaaja Suvi Pulkkinen.

Museorakennuksemme tiedetään olevan vanhan Salmelan tilan päärakennus. Tarkkaa valmistumisvuotta ei ole tiedossa, mutta voimme hyvällä syyllä uskoa sen olevan yli 200 vuotta vanha. Rakennustapa ja siinä käytetty puuaine todistavat sen. Rakennukseen ja sen ympäristöön on vuosien varrella luonnollisesti tehty erilaisia muutoksia mutta entisaikojen talonpoikaismiljöö on onneksi säilynyt aina meidän päiviimme saakka.

Puutarhassa kasvaa hedelmäpuita ja erilaisia jalopuita kuten tammia, lehmuksia, vaahteroita, saarnia sekä pähkinäpensaita. Alueen kautta johtaa vanha yhteistie salmen rantaan. Tie on nyttemmin jo umpeen kasvanut . Tien päässä on aikoinaan ollut Höyttisten salmen yhteinen laivalaituri, johon Turusta tulleet vuorolaivat pysähtyivät. Rantaa pitkin itään johtaa niin kutsuttu Runebergin polku Marielundiin ja edelleen vanhaan pappilaan, jossa kirjailijan tiedetään usein käyneen nuoruudessaan.

Tekstin Kakskerran Kotiseutuyhdistykselle on kirjoittanut vuonna 1984 Robert Ramberg, päivittänyt vuonna 2018 Olli Säilä.