Vuosikokouskutsu 17. 4. 2024

Vuosikokous pidetään 17.4.2024 klo 17.00 Museotorpalla (Salmenrannantie 4)

Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat sekä kahvitarjoilu.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään esityslistan työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin
11. Kokouksen päättäminen