Kakskerran Kotiseutuyhdistyksen vuosikokous 2020

Vuosikokous pidettiin lyhyesti ja ytimekkäästi suurelta osin etänä 26.3.2020. Hallituksen kokoonpano on päivitettynä yhteystietoihin.

Jäsenmaksumme säilyvät entisellään, varsinaiset jäsenet 15€, kannattajajäsenet 60€ ja tukijäsenet 10€. (tukijäsenille ei lähetetä jäsenpostia.)